Kurzy pro děti

Kurzy probíhají v prostorách rodinného centra Naše děti, Štefánikova 1, Brno.

– do všech kurzů lze nastoupit i během roku v případě volné kapacity 

Termíny kurzů a přihlášení


My spolu

myspolu-kolaz

6 setkání rodičů s dětmi od 2 do 6 měsíců (My spolu 1),
na která navazuje dalších 6 setkání pro děti od 6 do 12 měsíců (My spolu 2)

Kurz inspirován Montessori filosofií, respektujícím přístupem, láskou i rozumem.

Každé setkání se skládá z jednotlivých bloků zaměřených na různá vývojová stádia dítěte. Rodiče se během kurzu dozví základní informace o Montessori filosofii, jak ji propojit s každodenním životem doma, v čem spočívá respektující přístup k dítěti. Povíme si proč je právě první rok života dítěte tak důležitý, co se dítě učí, aniž bychom si to uvědomovali. Budeme mluvit o důležitosti pozorování nejen pro dítě, ale také o pozorování dítěte samotného. Z každé lekce si odnesete výrobek pro dítě (kousátko, závěsný mobil…), mnoho tipů na práci s dítětem doma, kvalitní literaturu, poslechnete si hudební ukázku a odejdete se spoustou přínosných informací využitelných v běžných situacích, které jako rodina všichni zažíváme.

Struktura lekce: 30 minut příchod, adaptace děťátka na prostředí, samostatné hraní;
45 minut diskuze na různá témata pod vedením lektora, výroba pomůcek, společné uvítání a aktivity;
15 minut chystání k odchodu, loučení s prostředím

Témata: šestinedělí, zrakové, sluchové, čichové a chuťové vjemy, motorický vývoj, míčkování, znakování, Montessori doma, výběr hraček, emoční inteligence, role mámy a táty, společenské zvyklosti, kultura…

Lekcí: 6 + 6, 1× týdně 90 minut, 200 Kč/lekce

Lektorka: Ivana Procházková a Hana Mokrá

Maximální počet dětí ve skupině je 6.

Kurz je vhodný pro děti 2 – 12 měsíců měsíců.

Cena: 1 200 Kč (každý blok 6 lekcí)

Jednorázové vstupné: 250 Kč


JáSám – jásám, co všechno zvládám já sám!

česky – francouzsky – anglicky

letak-foto

12 setkání rodičů s dětmi od 1 do 3 let nad tématy blízkými dětem a přesto z reálného světa.

Kurz inspirován Montessori filosofií, respektujícím přístupem, láskou i rozumem.

Každé setkání se skládá z jednotlivých bloků, které pomáhají v dítěti udržet zájem po celou dobu jeho trvání. Propracovaným střídáním aktivit a podnětným prostředím se děti učí prodlužovat dobu své pozornosti ve věku, kdy se pozornost naplno rozvíjí. Rodiče naopak pochopí, proč a čím je které období v životě dítěte důležité a jak mohou nejlépe napomáhat v láskyplné podpoře batolátka tak, aby se rozvíjelo nejlépe, jak v daném okamžiku může. Nechybí představení hlavního tématu, slovní zásoby, společná aktivita stejně jako samostatná práce s pomůckami k rozvoji jemné motoriky, arte chvilka a nakonec básnička a odpočinek. Rodič si z každé lekce odnese list pro rodiče se slovní zásobou, básničkou a spoustu tipů na jednoduché praktické aktivity, které může s dítětem doma dělat.

Témata: např. nádobí, slovesa, léto, koupání, zvířata, rostliny, hračky, nábytek, jídlo, pití…

Lekcí: 12, 1× týdně 60 minut, 140 Kč/lekce

Lektorka: externí vyškolené lektorky, kvalifikace a další informace na vyžádání

Maximální počet dětí ve skupině je 8.

Kurz je vhodný pro děti 1–3 roky.

Cena: 1 680 Kč (12 lekcí)

Jednorázové vstupné: 160 Kč


 

Montessori dílničky

Poznáváme světPoznáváme světPoznáváme svět

Montessori dílničky pro rodiče a děti jsou praktické hodiny pro děti od 1 do 3 let v doprovodu rodiče.

Výukový blok trvá 1,5 hodiny. Dětem a rodičům jsou k dispozici veškeré Montessori pomůcky a pracovní materiály a pracují s nimi dle vlastního uvážení a chuti dítěte. Během celé doby je přítomna lektorka proškolená v základních principech Montessori pedagogiky a připravená vám vždy s čímkoli pomoct.

Během 90 minutového bloku probíhá asi dvacetiminutový společný program, zaměřený vždy na určité dětem blízké téma.

Využijte možnosti strávit 90 minut v připraveném prostředí plném zajímavých podnětů pro vaše dítě!

Nezapomeňte si s sebou přinést i svačinku, děti v těchto kurzech velice rádi stolují.

Za bezpečnost dětí je zodpovědný rodič.

Lekcí: 12, 1x týdně 90 minut, 160 Kč/lekce

Lektorka: Kateřina Šindelářová

Maximální počet dětí ve skupině je 8.

Kurz je vhodný pro děti 1 – 3 roky.

Cena: 1 920 Kč (12 lekcí)

Jednorázové vstupné: 180 Kč